top of page

GEDRAGSCODE VC RETIE

Spelers
 • Iedereen dient tijdig aanwezig te zijn op training/wedstrijd. Op wedstrijd 45 min voor aanvang. 30 min voor aanvang van wedstrijd in wedstrijduitrusting op het veld

 • Bij afwezigheid wordt trainer/coach zo snel mogelijk verwittigd

 • Als ploeg deelnemen aan clubactiviteit

 • Tijdens de examens is volleybal een ideale ontspanning.  Wees zo vaak mogelijk aanwezig op training en wedstrijd.  Neem volleybal mee in planning

 • Positieve attitude op training en wedstrijd

 • Respect tonen voor medespelers, trainers, coach, ouders, ploegverantwoordelijken, tegenstanders, scheidsrechters 

 • Na iedere wedstrijd en training wordt van de spelers verwacht dat ze douchen. 

 • Actief de trainer helpen bij het opstellen en afbreken van het net, het verzamelen van ballen en ander materiaal.

Trainers
 • Nastreven van clubvisie en jeugdwerking

 • Bewust zijn van pedagogische taak

 • Elke speler kansen aanbieden

 • Open staan voor bijscholing en verrijking en uitdiepen van eigen kennis

 • Training geven in sportieve kledij

 • Zoveel mogelijk zelf aanwezig zijn

 • Bij afwezigheid, zelf opzoek gaan naar vervanging

 • Openstaan voor opmerkingen van andere trainers, coaches, bestuursleden

 • Deelnemen aan overlegmomenten en vormingsmomenten

 • Respect tonen voor eigen spelers, ouders, ploegverantwoordelijken, tegenstanders

 • Open communicatie met, coachen, sportieve cel en bestuur

 • Zelf het goede voorbeeld geven

Coaches
 • Zoveel mogelijk zelf aanwezig zijn op alle wedstrijden

 • Bij afwezigheid zelf opzoek gaan naar vervanging

 • Positieve houding ten aanzien van eigen spelers

 • Respect tonen voor eigen spelers, ouders, ploegverantwoordelijken, tegenstanders, scheidsrechters

 • Zelf het goede voorbeeld geven

 • Actieve deelname tijdens opwarming

 • Open communicatie met trainers, sportieve cel en bestuur

Ouders
 • Respect tonen voor eigen spelers, ouders, ploegverantwoordelijken, tegenstanders, scheidsrechter

 • Deelnemen aan infosessie(s)

 • Zelf het goede voorbeeld geven

 • Actieve betrokkenheid binnen de club

 • Geen houding “mijn kind, schoon kind”

 • Trainer/coach tijdig verwittigen bij afwezigheid van kind, liefst dag van te voren

 • Wedstrijden regelmatig bijwonen

 • Deelnemen aan een beurtrol voor vervoer

 • Naleven van afspraken

 • Zoon/dochter op tijd naar training/wedstrijd brengen

 • Het bestuur of sportieve cel aanspreken voor informatie, of voorstellen te doen die de club ten goede komen

Bestuur
 • Open communicatie naar leden en ouders

 • Interesse in alle leden tonen

bottom of page